Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleménye a 2016/2017 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről.

A 70/2012. VM rendelet szerint az MVH minden év július 31-ig közzéteszi a következő borpiaci évre vonatkozó, a borászati melléktermékek kivonására kötelezett termelő részére fizetendő beszállítási és rakodási költségtérítési összegeket. Az összegeket azon borászati melléktermékekre kell alkalmazni, amelyeket a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodás alapján a kötelezett maga szállít be a támogatott lepárlás céljára olyan lepárlóüzembe, amely a borászati melléktermékek lepárlásához uniós támogatást kíván igénybe venni – írja a nak.hu.

A lepárlóüzem köteles a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodásban meghatározott mennyiségű, és a kötelezett által beszállított, a minőségi követelményeknek megfelelő minőségű borászati mellékterméket átvenni az adott borpiaci év július 31-ig, és a teljes mennyiséget lepárolni adott borpiaci évet követő augusztus 15-ig.

Amennyiben a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását a kötelezett vállalja magára, abban az esetben a lepárlóüzem rakodási költségtérítést fizet. A rakodási költségtérítést a lepárlóüzemnek a rakodást követő 90 napon belül a kötelezett részére meg kell fizetni. A kötelezett által viselt szállítási költségről és a rakodási díjról a kötelezett a rakodást követő 30 napon belül számlát köteles kiállítani, amelyen feltünteti a borászati melléktermék átadásának napját és az átvételi elismervény számát.
Az MVH borpiaci közleménye EZEN A LINKEN érhető el.