Európai uniós forrásból kaphatnak segítséget azok a tejágazatban tevékenykedő gazdák, akiknek gondot okoz a szigorú állatjóléti intézkedések betartása. Az elsősorban a higiéniai és takarmányozási előírások teljesítésének előmozdítását célzó támogatás keretösszege 36,53 milliárd forint, amiből 650 kérelmet kívánnak támogatni.

Szakértőink megítélése szerint ez elég magas szám, úgy tűnik, jut belőle minden érdeklődőnek.

 

Kik pályázhatnak?

Támogatást azok nyújthatnak be, akik aktív mezőgazdasági termelők, a nyilvántartási rendszerben az állatok tartójaként vannak bejegyezve és rendelkeznek hatósági állatorvosi igazolással arról, hogy tenyészetük maximálisan megfelel a hatályos állatjóléti előírásoknak. Ezenkívül rendelkezniük kell MVH-azonosítóval is és minimum két állategységnek (ÁE) megfelelő állatlétszámmal.

Családi gazdálkodás esetén a családi gazdaság vezetője jogosult a támogatásra azon állatok után, amelyek nyilván vannak tartva a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) és rendelkeznek az eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítóval.

 

Mire kaphatunk támogatást?

Támogatást a nyilvántartott nőivarú szarvasmarhák után kaphatunk 5 éven keresztül állategységenként, ehhez azonban vállalnunk kell az előírt kötelezettségeket. Maga a támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból áll.

 

Alaptámogatásnak számítanak:

Állatsűrűségre vonatkozó támogatás (79 vagy 25 euró/ÁE/év), gondozói felügyeletre vonatkozó támogatás (5 euró/ÁE/év), fejési technológiára és preventív beavatkozásra vonatkozó támogatás (4 euró/ÁE/év) – természetesen forintra átszámolva.

 

Kiegészítő támogatásnak számítanak:

Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettségek (12 euró/ÁE/év), takarmányozásra vonatkozó kötelezettség (20 euró/ÁE/év)

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 3 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség (lump sum).

Kiegészítő támogatást csak az alaptámogatással együtt vehetünk igénybe, de ezek nem kötelezőek. Figyelnünk kell arra, hogy amit most a pályázat beadásakor vállalunk, az utána végig fog minket kísérni a következő 5 évben is! Érdemes ezért többször is átgondolni – akár szakértő bevonásával – hogy mit vállalunk a pályázat sikere érdekében. A vállalást a jelenlegi állatlétszám - kötelezettségvállalás első napján meglévő – alapján kell megtenni, így van ez akkor is, ha tudjuk, hogy hamarosan vagy középtávon bővíteni akarunk.

 

Mekkora támogatási összeget kaphatunk?

A támogatási összeget nem a teljes gazdasági évre vehetjük igénybe, hanem az adott egyed tenyészetben és korcsoportban töltött napjainak száma után. Ezek az adatok a benyújtott ENAR (Egységes Nyilvántartó és Azonosító Rendszer) azonosító alapján kerülnek meghatározásra.

Fontos figyelni ez esetleges korcsoportváltásra is, hiszen a támogatási összegek korcsoportonként eltérőek. Figyelni kell tehát az egyedek korcsoportonként belüli kikerülésére, bekerülésére! A konkrét támogatási összeg az állatsűrűségre vonatkozóan:

Tehén esetén: 79 / 365 nap, euróban, de forintra átszámítva,

Üsző és borjú esetén: 25 / 365 nap, euróban, de forintra átszámítva,

Ezek alapján, ha a tehenünk, amelyre a támogatást kérjük, csak fél éve került hozzánk és vettük állományba akkor a képletünk így alakul: 79 / 365 = 0,21, majd ezt szorozzuk meg fél évvel (182,5), tehát 0,21 x 182,5 = 38,325. Ezek szerint a szóban forgó tehénre összesen jelen támogatás keretében kicsivel több, mint 38 eurót kaphatunk. Ez forintosítva (euró 315 Ft.) 12 000 forintra jön ki. Ezt természetesen módosíthatja az is, ha a szóban forgó tehén már régebb óta nálunk van, de más korcsoportban (üsző vagy borjú). Az üsző és borjú esetén ugyanis, mint láthatjuk, jóval kevesebb a támogatási összeg.

A támogatási intenzitás 100% a fenti keretek között, tehát 1 ÁE-re éves szinten valamivel több, mint 24 ezer forint támogatás kapható ezen a jogcímen.

Mint látjuk kiegészítő támogatásokkal is számolhatunk, mint például a természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítő támogatás, amelyben az állattartó a SAPS támogatott terület vonatkozásában a legeltetett támogatható állatok átlaglétszáma után jogosult támogatásra. A maximális legelőterhelés mértéke: 1,8 ÁE/hektár.

A támogatási kérelmek közötti rangsor megállapítása alap és kiegészítő vállalásonként történik. Többletpontot kaphatunk, ha vállaljuk valamelyik kiegészítő támogatással együtt járó kötelezettséget.