Különösen hatékonyabb energiafelhasználást elősegíteni hivatott beruházásokat támogató felhívás jelent meg a juh- és kecsketartók számára. Az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzésének támogatására rendelkezésre álló keret 3,97 milliárd forint.

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi.

 

 

A támogatás mértéke, összege:

 

Előleg igénylése: A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 17-étől 2018. május 5-éig van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. július 5.

- 2016. október 5.

- 2017. január 5.

- 2017. április 5.

- 2017. július 5.

- 2017. október 5.

- 2018. január 5.

- 2018. május 5.

 

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 400 db.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.