A hitelprogram mikro-, kis- és középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő.

A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. 

A hitelprogram keretében kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég és szövetkezet. A kölcsönt ennek megfelelően olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – partner- és kapcsolt vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a hiteligénylő, valamint a hiteligénylő – adott esetben külföldön lévő – partner- és kapcsolt vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján – a mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül. 

Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett vagy nyilvántartásba vett vállalkozás is kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését. (A kezdő vállalkozásokra vonatkozó korlátok tekintetében lásd még a „Kölcsön összege” résznél írtakat.) 
A hitelprogramban konzorciumok is igényelhetnek Kölcsönt.