A földárverések azonnali leállítását követeli a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől (NFA) a Mezort Zrt. által a szervezet elnökének küldött ügyvédi felszólítás – írja a Magyar Nemzet. A Mezort álláspontja szerint ugyanis a Fidesz képviselője által kezdeményezett és a cég szerint alaptörvénybe ütköző törvénymódosítás  a cégcsoport földhaszonbérleti szerződéseinek automatikus megszűnését jelentené, ami miatt a cégek hatalmas összegű kártérítési igényt helyeznek kilátásba.

A Mezort Zrt. jogértelmezése szerint a társasághoz tartozó Sárvári Mezőgazdasági Zrt., Szombathelyi Tangazdaság Zrt. és Lajta-Hanság Zrt. 2051-ig tartó földhaszonbérleti szerződéseit egyértelműen megszüntetné az a szerintük alaptörvény-ellenes törvénymódosítási javaslat, amelyet a korábbi kísérlet elvérzése után akar most elfogadtatni a földbérletek ügyében a Fidesz az Országgyűléssel.

Mindez abból az ügyvédi felszólításból derül ki, amelyet egyeztetést kezdeményezve és a földárverések azonnali felfüggesztését követelve a Mezort a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet elnökének küldött. A Mezort jogi lépéseket és kártérítési igényt is kilátásba helyezett arra az esetre, ha nem bérelhetnék tovább az állami földeket.

A levél egyben figyelmezteti az NFA elnökét arra, hogy a szándékos károkozó intézkedések megtételével hivatali visszaélés, valamint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettek is megvalósulhatnak. A társaságok amellett, hogy továbbra is művelhessék az általuk 2051-ig bérelt földeket, szeretnék elérni azt is: ha már külföldi vásárolhatott az általuk bérelt állami területekből, ne szűnhessen meg haszonbérleti szerződésük amiatt sem, ha külföldiek szereznének bennük tulajdont.

A Mezort részéről Nagy János NFA-elnöknek elküldött ügyvédi felszólításból kiderül: az érintett agrártársaságok a sajtóhírekből értesültek arról, hogy 2015. november 24-én Győrffy Balázs fideszes országgyűlési képviselő a polgári törvénykönyvet és a földforgalmi törvényt is érintő módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlés elé, miután az alig burkoltan a cég földbérleti szerződéseinek megszüntetését célzó, a sajtóban csak lex Simicskaként emlegetett javaslat kétharmados többség hiányában elbukott.

Ez a második törvénymódosítási javaslat kierjesztené az új Polgári törvénykönyv hatályát részben a korábban megkötött szerződésekre is – ami jogi nonszensz, és súlyos alkotmányossági aggályokat is felvet –, másrészt jogilag újraértelmezné a szerződésátruházás fogalmát. Ha ugyanis a Ptk. módosítását a javaslat szerint megszavazzák, akkor abban az esetben, ha valamely fél a szerződésből – például a bérelt földterületek másik félnek való értékesítése miatt – kilép, úgy a szerződést megszűntnek kell tekinteni, derül ki a Mezort jogértelmezése az NFA-elnöknek elküldött levélből.

A társaság felhívja Nagy János elnök figyelmét: nem kétséges, hogy a törvényjavaslatot – figyelemmel arra, hogy elfogadásához egyszerű többség is elegendő – az Országgyűlés néhány napon belül el fogja fogadni. Az agrárcégek emlékeztetnek arra, hogy a jelenleg hatályos földforgalmi jogszabályok alapján új haszonbérleti szerződést nem köthetnek, új haszonbérleti jogviszonyoknak nem lehetnek alanyai. Amennyiben tehát az NFA a haszonbérletükkel terhelt termőföldet értékesíti harmadik személy részére, úgy ez az ügylet – a fenti törvényjavaslat elfogadása esetén – valójában azzal járna, hogy az NFA-val kötött haszonbérleti szerződésük a napokban árveréssel tulajdonhoz jutott vevő tulajdonszerzésének napjával megszűnne, ellenben új földhaszonbérleti szerződés az új tulajdonos és közöttük annak jogszabályba ütközése miatt nem jöhetne létre.

A cégek rámutatnak, hogy a haszonbérleti jogok – az árverések folytatása esetén bekövetkező – megszűnése számukra több milliárd forint kárt okozna, illetve az árverésekből eredő közvetlen okok miatt nem tudnák teljesíteni a magyar állammal szemben fennálló, privatizációs szerződésből eredő kötelezettségeiket sem.

Hangsúlyozzák, hogy minden elérhető törvényes eszközt igénybe fognak venni a haszonbérleti jogaik védelme érdekében.

E lépések egyikeként felszólítják az NFA-t, hogy a további károkozás elkerülése, azaz a haszonbérleti szerződések szándékos megszüntetésének megakadályozása érdekében az általuk haszonbérelt termőföldek árverését a fenti törvényjavaslatról szóló országgyűlési határozat meghozataláig haladéktalanul függessze fel vagy az árverési hirdetményeket vonja vissza.

Amennyiben pedig az Országgyűlés a fenti törvényjavaslatot elfogadja, kérik az NFA-t, hogy az érintett termőföldek vonatkozásában haladéktalanul intézkedjen valamennyi árverési hirdetmény visszavonása érdekében.

Amennyiben a felszólításnak az NFA nem tesz eleget, a társaságok kártérítést követelnek majd a földalapkezelőtől. Az agrárcégek figyelmeztetnek arra is, hogy a szándékos károkozó intézkedések megtételével hivatali visszaélés, valamint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettek is megvalósulhatnak. Fentiek alapján kérik az NFA elnökét, hogy az intézkedése során mérlegelje a jogkövetkezményeket, amelyek más haszonbérlők jogos érdekeit is érinthetik.

 

Tizenhárom év után exportálhat sertést Románia

Októbertől megszűnik az embargó, tizenhárom év után ismét exportálhat élő sertést, feldolgozott húsárut Románia az Európai Unióba – jelentette be Achim Irimescu román mezőgazdasági miniszter. Romániát 2003-ban helyezték tiltólistára, mivel oltásokat alkalmazott a fel-felbukkanó sertéspestis megelőzésére, az oltóanyag pedig élő vírust tartalmaz, így önmagában is kockázati tényezőt jelent.

Bővebben...

Hat-hét tonna alatt veszteséget hoz a kukorica

A termőterület közel felén elvégzett aratás után Tolna megyében több mint kilenctonnás a kukorica termésátlaga, eddig a szokásosnál magasabb víztartalommal takarítják be a takarmánynövényt. A gyenge árak mellett a Duna alacsony vízállása is hátráltatja az exportot.

Bővebben...

A madárinfluenza és a korlátozások is terjednek

A madárinfluenza megbetegedések miatt tizenöt ország vezetett be a kereskedelmet korlátozó intézkedést a magyar élőbaromfi, baromfihús, és -készítményekkel szemben – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján közzétett legfrissebb adatokból.  Az Európai Unión belüli helyre valamennyi korlátozás alá nem vont területről lehet baromfit és -termékeket is kiszállítani.

Bővebben...

Növényvédelmi zárlat alatt a teljes Badacsony-hegy 

A szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée, FD) betegség újabb fertőzési gócait azonosította a NÉBIH laboratóriuma a Badacsony-hegyen. Mivel a korábbi években is volt már itt helyi jellegű fertőzés, az idei minták alapján indokolttá vált a fertőzött terület kiterjesztése a teljes szőlőhegyre, ahol ezáltal egységesen kell alkalmazni a jogszabályban előírt védelmi intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).

Bővebben...